یادی از زنده یاد محسنی

اواخر مهر ماه 1381 بود. ساعت هشت و نیم صبح وارد محوطه گروه کتابداری دانشگاه شیراز، که آن زمان، بخش نامیده میشد شدم. احساس کردم کمی اوضاع غیرعادی هست. صدای گریه می امد. دیدم خدابیامرز خانم فرزین به شدت در حال گریستن است و کنار ایشان، خانم زاهدزاهدانی نیز آرام می گرید. با حیرت پرسیدم چه شده؟ چهره گریان خانم فرزین به خنده باز شد و گفت هیچی! نگران نباشید. خانم زاهدانی که نگاه پراز سوالم را می دید بیرون آمد و آرام گفت: آقای محسنی...تصادف...خدارحمتش کند.. دیگر یادم نمی آید چه شد...

زنده یاد محمد هادی محسنی، رئیس کتابخانه ملاصدرا در دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی گروه کتابداری این دانشگاه بود. در ترم آخر دوره کارشناسی با ایشان درس آشنایی با بانکهای اطلاعاتی داشتیم. خاطرم هست جلسه اول، تلفن همراهش سر کلاس زنگ زد. همه با حیرت این ابزار جدید شگفت انگیز را تماشا میکردیم و او با ناراحتی گفت: ((ببخشید! باید گوشیم را خاموش میکردم. خیلی کار بدی کردم.)) تنها دو جلسه کلاسش را برگزار کرد و جلسه سوم هرگز برگزار نشد. اساتید گروه، بار درسهایش را به دوش کشیدند تا ترم به اتمام برسد. یک بار هم برای مصاحبه برای نشریه دانشجویی پیشش رفتیم و با دل و جان، وقت گذاشت و صحبت کرد. یک جوان شاد و فعال و پر کار بود. یاد خودش و همسرش که هر دو با هم از این  دنیا رفتند گرامی باشد.

/ 0 نظر / 63 بازدید