ثبت نام یارانه ها در کتابخانه های عمومی

از دیروز که ثبت نام یارانه ها شروع شده، دیگر صاحبان کافی نتها وقت سر خاراندن ندارند. عمده کارشان شده ثبت نام افرادی که در منزل دسترسی به اینترنت ندارند و حتی به مشتریان خود نوبت میدهند. چند تایی از همسایه های ما که سن و سالشان بالا بود و توان این را نداشتند در صف انتظار کافی نت بایستند مشخصاتشان را به ما دادند تا برایشان کار ثبت نام را انجام دهیم. در حین انجام این کار، این موضوع و ایده به ذهنمان رسید که شاید کتابخانه های عمومی هم میتوانستند در این کار مشارکت کنند تا این کار تقسیم شود و کتابداران هم در این قضیه کمک کرده باشند. به این ترتیب، افراد زیادی میتوانستند به کتابخانه های عمومی محله خود مراجعه کنند و این کار سبب می شد کتابداران از فرصت استفاده کرده و اعضای بالقوه را به اعضای بالفعل تبدیل کنند و در واقع، اعضای جدید بگیرند و اعضای قبلی را هم حفظ کنند. شاید به این ترتیب به مفهوم کتابداری اجتماعی و نقش کارکردی عمومی کتابخانه ها بیشتر نزدیک می شدیم.

/ 0 نظر / 74 بازدید