کتابهای فریبنده یا آدمهای طماع؟!

هروقت از مقابل کتابفروشیهای خیابان انقلاب به خصوص کتابسرای نیک و انتشارات مولی رد می شویم هی هرچی میخواهیم نگاهمان به کتابها نیافتند نمی شود. آخرش می گوییم خب فقط کمی ویترین را نگاه میکنم. بعدش می گوییم که حالا بگذار ببینیم کتابهای تازه و پرفروش هفته کدامند؟! خب حالا یک کمی ورق بزنم.. آخر سر می بینی که باز هم بنهای کتاب را دادی و چهار تا کتاب دیگر گرفتی! نمیدانیم که ما طماعیم یا برخی کتابها زیادی فریبا و دلربا هستند؟!

سیمرغ بر دوش چه کسانی نشست؟

سرانجام ارزیابی جایزه علمی سیمرغ به پایان رسید و ۵ تحقیق برتر در این حوزه مشخص گردید. طبق نظرات داوران نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند:

  1. علیزاده زوج، حمید/ بررسی کارآمدی روش های موجود در بازیابی اطلاعات بین زبانی (فارسی-انگلیسی) با استفاده از واژه نامه دو زبانه ماشین خوان
  2. علیپورحافظی، مهدی/ بررسی نحوه مبادله اطلاعات بین سیستم های اطلاعاتی کتابخانه های دیجیتال در ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
  3. رحمتی تاش، مریم/ ارزیابی پایگاه­های اطلاعات پیوسته مقالات در ایران از نظر سازماندهی و ابزار جستجو
  4. شریف، عاطفه/ مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آن ها
  5. طبرسا، فرشته/ بررسی و تحلیل میزان و عوامل مؤثر بر فهم کتابداران از واژگان محیط رابط نرم افزار کتابخانه ای سیمرغ

 البته از پایان نامه محسن نوکاریزی با عنوان تحلیل واژگان محیط رابط در نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی و قابلیت فهم کاربران از آن‌ها به منظور ارائه یک الگوی مفهومی مناسب نیز تقدیر شد. به نقل از لیزنا

به همه این عزیزان تبریک می گوییم.

/ 0 نظر / 95 بازدید