آخر هفته با دفاع از پایان نامه

پستهای قبلی را که خاطرتان هست؟ نسیم دفاع...حالا آگهی دفاع را ملاحظه بفرمایید. برای ایشان آرزوی توفیق داریم. با تشکر از همه اساتیدی که در این راه همکاریهای فراوان کردند. تاریخ این جلسه دفاع روز چهارشنبه ٢۴ تیرماه ساعت ده صبح در دانشگاه الزهرا و دانشکده علوم تربیتی است. مکان دفاع هم ساختمان خوارزمی و سالن دکتر سیف است.

 پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 عنوان

ارزیابی و رتبه بندی وبلاگ های
حوزه کتابداری واطلاع رسانی ایران

 

استاد راهنما :

دکتر منصوره باقری

استاد مشاور:

دکتر امیر غائبی

دانشجو:

مریم پاکدامن نائینی

تیر 1388 

استاد داور داخلی ایشان آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی- استاد داور خارجی خانم دکتر معصومه باقری و استاد ناظر آقای دکتر منصور تاجداران هستند

اما...خبری دیگر...

روز دوشنبه ٢٢ تیرماه نخستین دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی از پایان نامه خود دفاع خواهد کرد. موضوع پایان نامه خانم سمیه فرقدان "تحلیل محتوای مقاله های فصلنامه گنجینه اسناد"خواهد بود. استاد راهنمای ایشان آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی و استاد مشاور ایشان آقای دکتر سید محمد مهدی زاده طالشی هستند. داوران این پایان نامه آقای دکتر فریبرز خسروی و خانم دکتر نجلا حریری هستند.
زمان برگزاری: دوشنبه 22 تیرماه 1388 ساعت 10 صبح
کتابخانه ملی ایران. سالن همایش 80 نفره

/ 0 نظر / 65 بازدید