کتابدارانه ها

...به دریا می ریزیم(بدون سوگیری)

یکی از اساتید تعریف می کرد که زمانی که امریکا آنقدر به تولیدات انبوه در عرضه مواد غذایی دست زد که مجبور میشد هزاران تن از این مواد را که اضافی تولید شده بود و خریداری نداشت به دریا بریزد. چون گویا برای یک کشور قدرتمند و ثروتمند دور از منزلت و شان بود که بین فقرای کشور این مواد به صورت رایگان توزیع شود. افزون براین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی هم ضرر می کردند. این بود که تصمیم گرفتند این مواد را به کشورهای دیگر-جهان سومی ها- بفروشند و باقی قضایا.... حالا شده حکایت آن گروه رو به زوال که استادراهنمای دانشجو به خاطر اینکه یافته های تحقیقاتش دلخواه وی نبوده امر کرده که باید یافته ها را به صورتی که او میخواهد تغییر دهد! نوعی داده سازی! بیخود نیست که... بگذریم! هم سوگیری اش زیاد میشود و هم مملو از ذکر مصیبت!

سرزمین آتش!

اخیرا نامه ای از یک منطقه خیلی آزاد-البته از نوع تجاری- به گروه بحث رسیده که چرا ایفلا در ایران برگزار نمیشود و پرسشهای مطرح شده که گویا بی جواب مانده است. اینکه ایفلا در ایران برگزار شود واقعا آرزوی قلبی بسیاری از کتابداران ایرانی است. اما خب باید در مورد این مساله بیشتر تامل کرد. برگزاری چنین همایش بزرگی به برنامه ریزی بسیار کلان- وقت و هزینه های فراوان و دقت نظر بی نظیری نیاز دارد. حتما در جریان برگزاری همایش سالانه انجمن-سازماندهی اطلاعات- هستید که برگزاری این همایش چه وقت و چه نیرویی را گرفته است تا یک همایش آبرومند و معتبر و با حداقل نقص برگزار شود و با وجود همه پی گیریهای لازم و کمک گرفتن از اساتید کتابداری و نیز نیروهای جوان مثل اعضای ادکا- بازهم برای بسیاری که در جریان امور نیستند اگرها و اماها و چراها وجود دارد... هنوز بسیاری از کتابخانه های ما از نظر مدیریتی دچار مشکلاتی عدیده هستند که بازگفتن آنها ضرورتی ندارد. این ها مسائلی هستند که برای برطرف کردن باید بیشتر به آنها اندیشید و توجه داشت. فعلا این مسائل در اولویت هستند. گذشته از کتابخانه ها و مشکلات آنها باید مسائل دیگری را هم در نظر گرفت که فعلا پرداختن به آنها در اینجا نمی گنجد. برگزاری ایفلا هرگز دیر نمیشود...

در حاشیه: پیشنهادات واژه غریبی است. باورکنید این لغت غلط است!

/ 0 نظر / 61 بازدید