سخنرانی های فردا در دانشگاه چمران

فردا از ساعت نه صبح سه سخنرانی در تالار دکتر پاک سرشت دانشگاه چمران اهواز برگزار خواهد شد. ساعت نه صبح دکتر کوکبی به ارائه گزارش خود درباره سفر به همایش ال پاب در اتریش خواهد پرداخت. ساعت ۹:۴۵ خانم دکتر عصاره سفر مطالعاتی خود به امریکا را تشریح خواهد کردو در ساعت ۱۰:۴۵ دکتر فرج پهلو در زمینه همکاریهای علمی در جامعه کتابداری ایران به سخنرانی خواهد پرداخت.

/ 0 نظر / 55 بازدید