دانشجوي نمونه دانشگاه:

همانطور كه گفتيم بخش ما خيلي معتبر شده است.درسالي كه گذشت بخش ما با حوادث شيرين و تلخي روبروبود. اگر تلخي ها شروع ترم را برما زهر كرد ولي درعوض خبر انتخاب سركار خانم طاهره جوكار به عنوان دانشجوي نمونه دانشگاه شيراز همه ما را غرق شادي كرد. براستي كه انتخاب به حق و شايسته اي بود. براي يك قدرداني كوچك ازايشان مقاله ايشان درنشريه اطلاع رسانان را درمعرض ديد شما مي گذاريم. اميدواريم درهمه عرصه هاي زندگي موفق باشند.
نوميد مشو جانا كاميد پديد آمد
اميد همه جانها ازغيب رسيد آمد


توران ميرهادي: بانوي صبر
نوشته طاهره جوكار- دانشجوي كارشناسي كتابداري و اطلاع رساني
(منبع نشريه اطلاع رسانان)
سپاه غم زمانه بارها درطول زندگي براو تاخته است: يكبار برادر جوان اورا نشانه تيرتقدير ساخته و بارديگر امواج خروشان رودخانه پل شكسته فرزند دلبندش را ازآغوش ربوده و به اين نيز اكتفا نكرده و همسرش را با بيماري سرطان ازاو گرفته است و او كوه آسا عزم آهنين خودرا استوار ساخته و دربرابر هر رنج و غمي نهاد كه نام و ياد عزيزانش را براي هميشه پايدار بدارد بنيان نهاده است. با مرگ برادر- انديشه پايه گذاري مدرسه فرهاد دروجودش شكل گرفت و مقارن با ازدست دادن كودك- شوراي كتاب كودك را تاسيس كرد و با فقدان همسر آنچه ازمال دنيا ازاو مانده بود را سرمايه اي براي انتشار فرهنگنامه كودكان و نوجوانان ساخت.
توران ميرهادي درسال 1306 درخانواده اي اهل علم درشميران به دنيا آمد. پدر او ديپلم مهندسي راه و ساختمان -مكانيك و راه آهن را ازآلمان گرفته بود و درهمانجا با بانويي هنرمند به نام گرتا ديتريش ازدواج كرده بود. مادر گرچه آلماني بود ولي بچه ها را ايراني بار آورد و تحصيل درمدرسه ايراني دنبال شد و زبان رايج خانه فارسي بود. خانم ميرهادي پس ازفراگيري زبان آلماني ازمادر- فرانسه را نزد معلمي سرخانه فراگرفت و انگليسي را نيز دردبيرستان به خوبي آموخت و به اين ترتيب به چهار زبان مسلط شد. اين مجموعه علوم با آموختن موسيقي و نقاشي تكميل شد.
پس از به پايان رساندن مقطع دبيرستان، درسال 1324 وي كه به علوم و زيست شناسي علاقه داشت در دانشكده علوم دررشته طبيعي ثبت نام كرد. شركت وي در كلاسهاي درس دكتر هوشيار اورا با روش تدريس نيز آشنا ساخت. درآن وقت جنگ جهاني دوم تازه به پايان رسيده بود. خانم ميرهادي با وجود مخالفت پدر تصميم گرفت به فرانسه برود و دررشته روانشناسي و تعليم و تربيت پيش ازدبستان تحصيل نمايد. درآنجا براي بازسازي ويرانه هاي جنگ اعلام آمادگي كرد و يكبار به بوسني و هرزگوين رفت و بارديگر دركوههاي تاترا در اسلواكي دربازسازي راه آهن شركت كرد. درفرانسه بود كه خبر مرگ برادر براثرتصادف به او رسيد.
پس ازپايان تحصيلاتش درسال 1330به ايران بازگشت.درسال31 با همسر اول خود جعفر وكيلي ازدواج نمود. هنوز دوسال نگذشته بود كه زندگي براي محك زدن استقامت او مانع جديدي برسرراهش گذاشت. كانون گرم خانواده متلاطم شد و همسرش در درسال 1333 ازدنيا رفت ولي هدف بالاتر ازموانع پرواز مي كرد. او انديشه تاسيس مدرسه فرهاد را به ياد برادر از زمان مرگ وي درذهن داشت. آري انديشه ها به تدبير مي انجامند و تدبير به عمل!
بالاخره درسال 1334 كودكستان فرهاد را تاسيس كرد. تفكرپويا و سازنده وي به زودي از مرز كودكستان فراتر رفت و مدرسه فرهاد به تدريج دردو مقطع دبستان و راهنمايي تاسيس شد. دراين ميان دركلاسهاي مختلف تربيت مربي كودك و آموزش ضمن خدمت درمشهد تبريز رشت و تهران تدريس نمود. درسال 1335 براي باردوم ازدواج كرد. همان سال با برپايي اولين نمايشگاه كتاب كودك زمينه ها براي تاسيس شوراي كتاب كودك شكل گرفت. خود ايشان دراين باره مي گويند:((اولين نمايشگاه كتاب را در سال1335 دردانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران با كمك مجله سپيده فردا داير كرديم. هدف نمايش كتابهايي بود كه درايران وجود داشت.

/ 0 نظر / 77 بازدید