کتابداران دزد!

یکی از رفقایی که رشته اش غیرکتابداری است نقل می کرد که سر کلاس یکی از اساتیدشان گفته: کلی مقاله های علمی را می توانید از یک سری سایتها به دست آورید. یکسری کتابدار هستند که برخی سایتها را هک می کنند و بعد مقاله ها را می دزدند و میتوانید مقاله های مورد نظرتان را به دست آورید! کتابداران دزد هم شدند!

/ 0 نظر / 86 بازدید