سخت،سخت، و بازهم سخت!

اين سه كلمه شمارا به ياد چه مي اندازد؟ سخت گيري،سخت كوشي و…؟ كداميك؟ به نظرشما سخت گرفتن چقدر مي تواند درموفقيت افراد مؤثر باشد؟ البته اين يك امر نسبي است.گاهي اوقات،برخي سخت گيريها منجربه موفقيتهاي بزرگ درعرصه هاي مختلف مي شود و گاهي اين سخت گيريها نتيجه معكوس دارد و تا مرز ياس و نوميدي، انسانهارا مي كشاند.به نظر ما ((سخت گرفتنها)) بايد هدف مند باشد و آخر آن چيزي وجود داشته باشد كه ارزشمند باشد،به قول حافظ: سخت خوب است وليكن قدري بهترازاين . نمي خواهيم زياد وارد حاشيه شويم.فقط مي خواهيم بگوييم كه برخي سخت گرفتنها، كه هدفي هم آخرش نيست به خصوص درمورد دروس درمقاطع مختلف رشته،براي كتابداران فردا سودي كه ندارد هيچ،زيانش بيشتر است. ولي اين را هم به كتابداران فردا بگوييم كه سخت تلاش كنيد و يقين بدانيد كه به اهدافتان خواهيد رسيد،هرچند دراين سخت كوشيها با سختي هاي گوناگوني روبروشويد. فرق است بين يك كتابدار فردا كه تنها بر محفوظات خود،كه آنهم مدت زيادي دوام نمي آورد، تكيه مي كند و يك كتابدار فردايي كه سعي دردرك و فهم دانش دررشته مورد علاقه و مطالعه خود دارد و همه نيرو و انرژي و تلاشش را براي توسعه اين رشته و كتابخانه ها مي گذارد.باوركنيد فرق است بين كتابداري كه سركار، سخت كار مي كند تا نياز مراجعه كننده را برآورد و آن كتابداري كه اتفاقا او هم همانجا به كار مشغول است،ولي چت كردن ،تلفني صحبت كردن،پشت ميز نشستن و روزنامه خواندن،نوشيدن چاي و… به او مجال خدمتگزاري نمي دهد. هرچند كه ((سخت گيرد دنيا برمردمان سخت كوش))، اميدواريم كه كتابداران فرداي ما، هرگز دست ازتلاش نكشند و با قدرت و علاقه بيشتري به جلو پيش بروند.

/ 0 نظر / 73 بازدید