چونكه تقدير چنين است چه تدبير كنم

نتايج نهايي كنكور كارشناسي ارشد اعلام شد و بخش علوم كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز همچون سال قبل، افتخار تحصيلي به دست آورد. پس از به دست آوردن عناوين دانشجوي نمونه كشوري و دانشگاهي و نيز رتبه اول كنكور كارشناسي ارشد توسط اين بخش دردانشگاه شيراز، اكنون تلاش اساتيد زحمتكش و همت دانشجويان به ثمره نشست و 12 نفر از دانشجويان دوره كارشناسي، افتخار ادامه تحصيل را درمقطع كارشناسي ارشد به دست آوردند. هرگز تصور نمي كرديم كه روزي پاي به چنين رشته اي بگذاريم و شايد چيزي مثل يك اتفاق نيك يا توفيق اجباري مارا به اين سو كشاند تا با آدمها و رفتارها و علوم جديدتري آشنا بشويم تا ديد خودمان را نسبت به دنيايي كه درآن زندگي مي كنيم، تغيير دهيم. به هرحال، ما ازخداوند آرامشي را طلب مي كنيم كه بتوانيم بپذيريم آنچه را كه نمي توانيم تغيير دهيم و شهامتي را مي خواهيم كه بتوانيم آنچه را كه مي توانيم تغيير دهيم و دانشي را مي جوييم كه تفاوت ميان اين دورا درك كنيم…
خانمها: طاهره جوكار،ليلا دهقاني،زهره زاهدي،شيوا رضايي،نرجس ورع(شبانه)،مريم يوسفيان(شبانه)، دردانشگاه شيراز، محبوبه خدايي( دانشگاه تربیت مدرس) ،نرجس صديقي زاده(دانشگاه آزاد اهواز)، و آقايان: رستم مظفري غربا، علي حسيني خواه،رضا محمد پوران مقدم دردانشگاه تهران كه البته اين دونفر آخري رشته برنامه ريزي آموزشي را برگزيده اند و جناب آقای امیر رضا اصنافی( دانشگاه اهواز) ( که لازم است عنوان شود که این قسمت چون مورد سانسور غیر مجاز قرار گرفته بود از سوی اینجانب ع. حمیدی اضافه شده است) پذيرفته شده اند.اگر هم عمري باقي بود، وبلاگ كتابداران فردا هم به حياتش ادامه خواهد داد، ولي اينبار با محتواي ديگر و متفاوت از يك محيط متفاوت تر به نام دانشگاه شهيد چمران اهواز… ازسال تحصيلي جديد منتظر مطالب متفاوت تري باشيد، البته اگر تا آن موقع يك كتابدار فردا درغربت نمرده باشد.

/ 0 نظر / 67 بازدید