چهل روز گذشت

دیروز مصادف بود با چهلمین روز درگذشت دوست عزیزمان، شادروان دکتر اسماعیل حبیبی. پنجشنبه که داشتم قفسه های کتابخانه منزل را مرتب میکردم، خبرنامه همایش سال گذشته انجمن کتابداری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی را دیدم. پشت جلد تصویر اسماعیل عزیز کنار آقای ثابت نسب و افتخاری بود. هنوز رفتنش باور کردنی نیست. متاسفانه نشد که در مراسم چهلمین روز درگذشتش حاضر باشیم. برایمان مهمان رسیده بود. مهمانانی که خاطرشان خیلی عزیز است. هم از خانم معین و خانواده شان عذرخواهی میکنیم، هم از خداوند میخواهیم به ایشان صبر بزرگ عطا فرماید و هم از خداوند منان برای آن مرحوم، علو درجات را طلب میکنیم.

/ 0 نظر / 67 بازدید