چهره ماندگار رشته ما کيست؟

گفتنش خيلی سخت است. به دلايل متعدد. ای کاش شما بگوئيد.

ايفلا در ايران

سوال تکراری اما بی جواب و مهم. دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی ايرانی از آن دم که وارد جريانات رشته می شود با نامهايی چون فيد-ايفلا-اسليب و... آشنا می شود و چقدر اينها به نظرش غول می آيند. وقتی که به سايت ايفلا سر ميزند می بيند که در اين قريب به ۳۰ سال ايفلا در چه مکانهايی که همايشهای خودرا برگزار نکرده است ولی... درهيچ يک از اين مکانها نام ايران را به عنوان ميزبان نمی بيند حتی در برنامه های آتی. رنجيده خاطر می شود. برای همين دومين سوال مهم (شايد) دوره دانشجويی خودرا مطرح می کند. (اولين سوال همان پرسش معروف است که چرا نام رشته کتابداری است. ما بااين قضيه کاری نداريم. چون ديگر حل شده و فيصله يافته تلقی می شود.بازهم شايد.) باری. کتاب فرصت حضور پوری سلطانی-يکی از بانوان کتابداری ايران- را که ورق می زنيد و خاطرات وی را از ايفلاهای ليورپول-مسکو-کوبا-کره و... ميخوانيد و حتی گزارشهای فصلنامه کتاب را که درباره همايشهای سالانه ايفلاست مرور می کنيد به هيجان در می آئيد که از نزديک اين کتابداران جهان را-رئيس ايفلا را و اين همايش بزرگ را از نزديک و در ايران ببينيد. روزی که در کتابخانه ملی ما اين همايش برگزار شود. آخر ما سه چهار سروگردن ازکشورهای دوربرخودمان در کتابداری و اطلاع رسانی بالاتريم و کلی مرشد وپير اعظم و متفکر در اين رشته در کشورداريم. پس چرا خالی می رويم؟ چرا جای ما دراين همايشها به عنوان ميزبان خالی باشد؟ مگر نه اينکه در مهمترين همايشهای جهان هميشه يکی دو نماينده ثابت داريم(مثل کول نت يا ال پاب)؟ مگر نه اينکه هرسال حداقل يک سخنرانی از کتابداران ايرانی در همايش سالانه ايفلا ارائه می شود؟ مگر نه اينکه نخبگان خودرا به اروپا فرستاديم تا بعدها با آمدن خود به ايران و دانش غنی خود خون تازه ای را به رگ کتابداری ما که می خواهد نوين باشد وارد کنند؟ چرا کوبا با آنهمه مشکل سياسی و... کره-هند می توانند ولی ما نه؟ ما کتابداران ايرانی هم دوست داريم نام ايران ميزبان در همايشهای سالانه ايفلا ببينيم. شايد آن روز خيلی از کسانی که بی رحمانه بر راس هرم کتابخانه هايمان تکيه زده اند(غيرکتابدارها) دريابند که ما که هستيم و چه می کنيم. شايد.

افتتاح درگاه مجلات الکترونيکی

بالاخره درگاه مجلات الکترونيکی رايگان دانشگاه چمران اهواز راه اندازی شد. از آقای دکتر فرج پهلو و خانم دکتر عصاره به دليل راهنمايی ها و حمايتهايشان بی نهايت سپاسگزاريم.

جمله ای به نقل از...

مشکل عدم همکاری در رشته ما ميدانيد چيست؟ اين است که آن کسی که بلد است ياد نميدهد و آن کسی که بلد نيست از زير کار در می رود.(اين را امروز يک کتابدار دهن لق به ما گفته است).

ادامه اسامی اعضای انجمن

 

ش.ع<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نوع عضويت

نام پدر

نام خانوادگي

نام

رديف

409

وابسته

محمدعلي

ذاكري نژاد

اكبر

121

307

وابسته

قربان

رضائي

الهام

122

823

وابسته

محمود

رحيمي

اعظم

123

1123

وابسته

محمدباقر

رضائي جعفري

ماندانا

124

1493

وابسته

محمود

رحمانپور

رويا

125

918

وابسته

علي

رشيد مهر

ويدا

126

1031

وابسته

/ 0 نظر / 61 بازدید