شورای بی شکوه...

شورای کتاب کودک شکوه خود را از دست داد. مطلع شدیم که خانم شکوه آریایی پوراز اعضای فعال شورای کتاب کودک روز سوم خرداد دار فانی را وداع گفته است. این واقعه تلخ را به عموم کتابداران تسلیت عرض می کنیم.

اطلاعات بیشتر: http://www.cbc.ir/fa/news/  و http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-933855&Lang=P  

همایش ماهانه انجمن

سبک و سیاق سخنرانی های ماهانه انجمن تغییر کرده و به نظر میرسد که این شیوه مطلوبتر باشد. زیرا هم سخنران به قدر کافی جهت انتقال اطلاعات زمان در اختیار دارد و هم مخاطبان میتوانند برروی موضوع بحث متمرکز شوند و فرصت بیشتری برای پرسش و پاسخ با سخنران خواهند داشت. پس از اولین تجربه تک سخنرانی توسط آقای دکتر منصوریان در همایشهای ماهانه انجمن که دوشنبه هفته ای که رو به اتمام است صورت گرفت و تجربه موفقی هم به نظر میرسید این بار نوبت آقای دکتر کوشاست تا سخنرانی خود را تحت عنوان:

مقايسه استنادهاي آي اس آي و استنادهاي برگرفته از وب: كاربرد وب‌سنجي در مطالعه رويه‌اي ارتباطات علمي

در روز سی خرداد ماه در کتابخانه ملی درساعت شانزده و سی دقیقه ارائه کند. درواقع برای دومین بار است که به طور بحث وب سنجی به صورت فراگیر مطرح می شود. اولین بار این بحث محدودتر و در قالب یک کارگاه بود که توسط آقاق دکتر کوشا در سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

باسپاس از آقای داریوش علیمحمدی برای ارسال خبر- اطلاعات کاملتر در سایت:

 http://www.ilisa.ir/framework.jsp?SID=54

/ 0 نظر / 59 بازدید